Výuka 30. 5. 2017 neprobíhá – celostátní happenning ZUŠ OPEN!

30. května probíhá ve ZUŠce celodenní program v rámci ZUŠ OPEN. Hromadné a individuální hodiny se nekonají. Během odpoledne budou v prostorách ZUŠ probíhat otevřené hodiny. Návštěvníci budou vybranými žáky provedeni po škole a seznámeni se všemi obory a aktivitami školy. K dispozici budou tiskoviny propagující naši školu a základní umělecké vzdělávání.

Řevnice

  • 13.00-13.30 – otevřená hodina tance 3-4 r., sál Zámečku /  V. Vrublevska
  • 14.00-14.45 – otevřená hodina tance 6 r., sál Zámečku / V. Vrublevska
  • 15.00 -15.45 – otevřená hodina literárně – dramatického oddělení, sál Zámečku / R. Rychlá
  • 16.00 -16.30 – vystoupení kytarové třídy F. Běhounka, sál Zámečku
  • 13.00-16.00 – otevřená keramická dílna / přízemí /  B. Lacigová
  • 14.00-16.00 –  otevřená hodina digitální fotografie / přízemí /                   J. Milfait
  • 14.00-16.00 – otevřené výtvarné ateliéry / přízemí č.p. 64, náměstí Krále J. z Poděbrad / M. Rizopulu

Mníšek pod Brdy

30. května probíhá v ZUŠce celodenní program v rámci ZUŠ OPEN.

Výuka v tento den neprobíhá.

Srdečně Vás zveme na den otevřených dveří od 14.00 -16.00

 • 14.00 – 14.45 otevřená hodina tance v sálku školy –  pobočka v Mníšku pod Brdy
 • 15.00 – 15.45 hudební vystoupení žáků
 • 14.00 – 16.00 výtvarné dílny, výstava prací žáků naší školy

Více o programu zde.